• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสารยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศแจ้งข่าว กฟน. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
ประกาศแจ้งข่าว กฟน. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม.pdf 186 59.66 KB
2 แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ขยะอุตสาหกรรม.pdf 176 76.31 KB
3 ข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้าของ กฟน.
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 Grid Capacity ขยะอุตสาหกรรม.pdf 245 2.94 MB
4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ขยะอุตสาหกรรม.pdf 132 34.85 KB
5 หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบท้ายประกาศ หนังสือมอบอำนาจ ขยะอุตสาหกรรม.pdf 142 60.65 KB
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 287
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,125
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง