• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 คู่มือการใช้งาน MyEnergy สำหรับผู้ขอเชื่อมต่อ (ยื่นแบบคำขอขายไฟออนไลน์ Solar โรงเรียน โรงพยาบาล)
คู่มือ myenergy_Solarประชาชน_ลูกค้า.pdf 123 1.56 MB
2 หนังสือมอบอำนาจ โครงการ Solar กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล
หนังสือมอบอำนาจ Solar รร รพ.pdf 143 457.34 KB
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 205,636
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง