• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 คู่มือการใช้งาน MyEnergy สำหรับผู้ขอเชื่อมต่อ (ยื่นแบบคำขอขายไฟออนไลน์ Solar ภาคประชาชน)
คู่มือ myenergy_Solarประชาชน_ลูกค้า.pdf 276 1.56 MB
2 หนังสือมอบอำนาจ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564
หนังสือมอบอำนาจ 2564.pdf 1036 542.72 KB
3 แบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝาก
แนบ 4 แบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร.pdf 673 293.20 KB
4 หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงินและอีเมลล์ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า
หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงิน Solar ประชาชน.pdf 903 319.99 KB
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 259
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 195,111
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง