• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 คู่มือการยื่นขอขายไฟฟ้าโครงการ Solar ภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย
คู่มือสมัคร solar ปชช ธค65.pdf 1429 2.49 MB
2 วิธี Upload เอกสารแสดงความพร้อมติดตั้ง solar คำขอแจ้งใน Myenergy
วิธี Upload เอกสารแสดงความพร้อมติดตั้ง solar คำขอแจ้งใน Myenergy.pdf 544 225.84 KB
3 หนังสือมอบอำนาจ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย
หนังสือมอบอำนาจ Solar ประชาชน.pdf 2068 187.91 KB
4 แบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝาก
แบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร.pdf 185 728.01 KB
5 หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงินและอีเมลล์ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า
หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงิน Solar ประชาชน.pdf 675 402.39 KB
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 416,322
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง