• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ราคารับซื้อพลังงานไฟฟ้า VSPP

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน เมษายน 2563
VSPPPrice.pdf 22 165.59 KB
2 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน มีนาคม 2563
VSPPPrice.pdf 41 143.87 KB
3 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน กุมภาพันธ์ 2563
VSPPPrice.pdf 28 143.81 KB
4 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน มกราคม 2563
VSPPPrice.pdf 52 165.12 KB
5 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน ธันวาคม 2562
VSPPPrice.pdf 57 268.96 KB
6 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน พฤศจิกายน 2562
VSPPPrice.pdf 41 268.85 KB
7 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน ตุลาคม 2562
VSPPPrice.pdf 36 268.78 KB
8 ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย เดือน กันยายน 2562
VSPPPrice.pdf 40 268.69 KB
  • 10รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 71,567
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง