• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 แบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
แบบขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf 4302 83.43 KB
2 แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรณีติดตั้ง Zero Export Controller)
แบบกรอกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนฯ.pdf 3097 146.14 KB
3 ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อฯ และแบบฟอร์ม Zero Export Controller
ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อ zero export.pdf 1647 514.99 KB
4 แบบฟอร์ม ROUTINE TEST REPORT FOR INVERTER CONNECTED TO MEA GRID
ROUTINE TEST REPORT FOR INVERTER CONNECTED TO MEA GRID_UPDATE.pdf 1441 116.27 KB
5 ผลิตภัณฑ์ FRTU ที่ผ่านการรับรอง
List RTU.pdf 409 1,018.77 KB
6 RTU Point List กรณีเชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 69/115 kV
RTU Point List 69 115kV.pdf 399 216.09 KB
7 RTU Point List กรณีเชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 12/24 kV
RTU Point List 12 24kV.pdf 661 456.50 KB
8 คำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ แบบ คท.20
แบบ-คท-20.pdf 1423 68.15 KB
  • 17รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 136
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 380,379
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง