• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 รูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
รูปแบบการเชื่อมต่อ.pdf 1536 546.95 KB
2 คู่มือการใช้งาน MyEnergy สำหรับผู้ขอเชื่อมต่อ (ยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อออนไลน์)
คู่มือ myenergy_ลูกค้า.pdf 291 1.60 MB
3 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop.pdf 119 390.27 KB
4 หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
หนังสือมอบอำนาจ ขนานเครื่อง.pdf 1395 205.00 KB
5 เอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เอกสารประกอบการลงนามสัญญาขนาน.pdf 16 77.84 KB
6 แบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
แบบขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf 2148 83.43 KB
7 แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรณีติดตั้ง Zero Export Controller)
แบบกรอกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนฯ.pdf 1072 146.14 KB
8 ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อฯ และแบบฟอร์ม Zero Export Controller
ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อ zero export.pdf 491 514.99 KB
  • 13รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 254
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 195,106
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง