• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ตัวอย่างเอกสาร สำหรับโครงการที่ใช้ Relay32
ตัวอย่างเอกสาร สำหรับโครงการที่ใช้ Relay32.pdf 138 3.18 MB
2 วิธี Upload เอกสารแสดงความพร้อมติดตั้ง solar คำขอแจ้งใน Myenergy
วิธี Upload เอกสารแสดงความพร้อมติดตั้ง solar คำขอแจ้งใน Myenergy.pdf 338 225.84 KB
3 ประกาศ กฟน 73_2565 อัตราค่าบริการการขนานเครื่อง
ประกาศอัตราค่าบริการขนาน 73_2565.pdf 1937 176.23 KB
4 รูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
รูปแบบการเชื่อมต่อ.pdf 787 1.49 MB
5 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop.pdf 1676 390.27 KB
6 หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
หนังสือมอบอำนาจ ขนานเครื่อง.pdf 3260 205.00 KB
7 ตัวอย่างหนังสือจดแจ้งยกเว้นฯ จากสำนักงาน กกพ.
ตัวอย่างหนังสือจดแจ้งยกเว้น กกพ.pdf 54 169.41 KB
8 เอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เอกสารประกอบการลงนามสัญญาขนาน_myenergy.pdf 188 71.91 KB
  • 17รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 351,636
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง