• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 รูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
รูปแบบการเชื่อมต่อ.pdf 2090 546.95 KB
2 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop.pdf 578 390.27 KB
3 หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
หนังสือมอบอำนาจ ขนานเครื่อง.pdf 1868 205.00 KB
4 เอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เอกสารประกอบการลงนามสัญญาขนาน.pdf 431 77.84 KB
5 แบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
แบบขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf 2556 83.43 KB
6 แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรณีติดตั้ง Zero Export Controller)
แบบกรอกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนฯ.pdf 1605 146.14 KB
7 ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อฯ และแบบฟอร์ม Zero Export Controller
ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อ zero export.pdf 850 514.99 KB
8 แบบฟอร์ม ROUTINE TEST REPORT FOR INVERTER CONNECTED TO MEA GRID
ROUTINE TEST REPORT FOR INVERTER CONNECTED TO MEA GRID_UPDATE.pdf 484 116.27 KB
  • 12รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 359
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 246,993
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง