• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศ กฟน 73_2565 อัตราค่าบริการการขนานเครื่อง
ประกาศอัตราค่าบริการขนาน 73_2565.pdf 499 176.23 KB
2 รูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
รูปแบบการเชื่อมต่อ.pdf 282 1.49 MB
3 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop.pdf 1256 390.27 KB
4 หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
หนังสือมอบอำนาจ ขนานเครื่อง.pdf 2728 205.00 KB
5 เอกสารประกอบการทำสัญญาขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เอกสารประกอบการลงนามสัญญาขนาน.pdf 1006 77.84 KB
6 แบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
แบบขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf 3288 83.43 KB
7 แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรณีติดตั้ง Zero Export Controller)
แบบกรอกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนฯ.pdf 2404 146.14 KB
8 ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อฯ และแบบฟอร์ม Zero Export Controller
ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอเชื่อมต่อ zero export.pdf 1241 514.99 KB
  • 14รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 221
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 302,999
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง