• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 12.pdf 410 106.13 KB
2 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 11
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 11.pdf 494 242.35 KB
3 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 10
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 10.pdf 531 151.75 KB
4 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 9
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 9.pdf 660 148.23 KB
5 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 8
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 8.pdf 495 117.65 KB
6 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 7
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 7.pdf 623 171.83 KB
7 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 6
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar PV Rooftop ครั้งที่ 6.pdf 657 169.22 KB
8 ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 5
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar PV Rooftop ครั้งที่ 5.pdf 605 201.19 KB
  • 92รายการ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 225
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,063
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง