• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคําเสนอขอขายไฟฟ้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาคําเสนอขอขายไฟฟ้า
ประกาศ กฟน. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้า ครั้งที่ 2.pdf 18 131.63 KB
ประกาศ กฟน. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาคําเสนอขอขายไฟฟ้า.pdf 92 133.57 KB
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 261
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,099
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง