• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

กฟน. เปิดให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า : ดาวน์โหลด 

สถานที่ในการยื่นแบบคำขอฯ และชำระค่าใช้จ่าย

กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า กฟน. เขตวัดเลียบ อาคาร 16 ชั้น 5
เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ 
: 0-2220-5774, 0-2220-5776 โทรสาร : 0-2220-5111
*ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. 

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 288
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,126
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง