• MEA

การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าโครงการเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงการติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 

 • ถนนติวานนท์ช่วงจาก ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึง ถนนแจ้งวัฒนะ
 • ถนนแจ้งวัฒนะช่วงจาก ถนนติวานนท์ ถึง คลองบางเขน 

2. โครงการลาดพร้าว - รามคำแหง 

 • ถนนลาดพร้าว   ช่วงจาก ถนนรัชดาภิเษก ถึง ถนนศรีนครินทร์
 • ถนนศรีนครินทร์ช่วงจาก ถนนลาดพร้าว ถึง ถนนรามคำแหง
 • ถนนรามคำแหง  ช่วงจาก ถนนศรีนครินทร์ ถึง ถนนเพชรบุรี
 • ถนนเพชรบุรี     ช่วงจาก ถนนรามคำแหง ถึง ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท ๖๓) 

3. โครงการสามเสน - รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

 •  ถนนสามเสน ช่วงจาก ถนนลูกหลวง ถึง ถนนทหาร
 •  ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ช่วงจาก ถนนทหาร ถึง ถนนประชาราษฎร์สาย ๒
 •  ถนนทหาร ช่วงจาก ถนนสามเสน ถึง ถนนพระราม ๕
 • ถนนประดิพัทธ์ ช่วงจาก ถนนพระราม ๕ ถึง ถนนพระราม ๖
 • ถนนราชวิถี ช่วงจาก ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนสวรรคโลก
 • ถนนสวรรคโลก ช่วงจาก ถนนราชวิถี ถึง ถนนพิษณุโลก
 • ถนนศรีอยุธยา ช่วงจาก ถนนสวรรคโลก ถึง ถนนราชดำเนินนอก
 • ถนนพระราม ๕ ช่วงจาก ถนนลูกหลวง ถึง ถนนสุโขทัย

4. โครงการสาทร - เจริญราษฎร์ 

 • ถนนเจริญราษฎร์ ช่วงจาก ถนนพระราม ๓ ถึง ถนนสาทร
 • ถนนสาทร ช่วงจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนพระราม ๔

5. โครงการวงเวียนใหญ่ - อรุณอมรินทร์ 

 • ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช่วงจาก ถนนรัชดาภิเษก ถึง วงเวียนใหญ่
 • ถนนประชาธิปก ช่วงจาก วงเวียนใหญ่ ถึง เชิงสะพานพระปกเกล้า
 • ถนนอรุณอมรินทร์ ช่วงจาก ถนนประชาธิปก ถึง เชิงสะพานพระราม ๘
 • ถนนพรานนก ช่วงจาก ถนนอรุณอมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์
 • ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ช่วงจาก ถนนอรุณอมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์
 

6. โครงการเทพารักษ์ - สุขุมวิท 

 • ถนนเทพารักษ์ ช่วงจาก ถนนศรีนครินทร์ ถึง ถนนสุขุมวิท 
 • ถนนสุขุมวิท ช่วงจาก ซอยเทศบาลบางปู ๕๕ ถึง ซอยเทศบาลบางปู ๗๗

7. โครงการเขตพื้นที่เมืองชั้นใน 

 • ถนนวิทยุ ช่วงจาก ถนนเพลินจิต ถึง ถนนพระราม ๔
 • ถนนสารสิน ช่วงจาก ถนนวิทยุ ถึง ถนนราชดำริ  
 • ถนนหลังสวน ช่วงจาก ถนนสารสิน ถึง ถนนเพลินจิต  
 • ถนนชิดลม ช่วงจาก ถนนเพลินจิต ถึง ถนนเพชรบุรี  
 • ถนนอังรีดูนังต์ ช่วงจาก ถนนพระราม ๑ ถึง ถนนพระราม ๔
 • ถนนเพชรบุรี ช่วงจาก ถนนพญาไท ถึง ทางรถไฟ
 • ถนนราชปรารภ ช่วงจาก ถนนศรีอยุธยา ถึง สามเหลี่ยมดินแดง
 • ถนนราชวิถี ช่วงจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง สามเหลี่ยมดินแดง
 • ถนนดินแดง ช่วงจาก สามเหลี่ยมดินแดง ถึง คลองสามเสน
 • ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงจาก ถนนดินแดง ถึง สถานีต้นทางวิภาวดี

8. โครงการคลองเตย – หัวลำโพง 

 • ถนนพระราม ๔ ช่วงจาก ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย จนถึง อาคารโอลิมเปีย และจาก ถนนพญาไท จนถึง ถนนมหาพฤฒาราม 

9. โครงการสาทร – บางหว้า 

 • ถนนสาทร ช่วงจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จนถึง ถนนเจริญกรุงถนนกรุงธนบุรี ช่วงจาก ถนนเจริญนคร จนถึง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 • ถนนราชพฤกษ์ ช่วงจาก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน จนถึง ถนนเพชรเกษม

10. โครงการลาดพร้าว 

 • ถนนลาดพร้าว ช่วงจาก ถนนพหลโยธิน จนถึง ถนนรัชดาภิเษก

11. โครงการพหลโยธิน – กำแพงเพชร 

 • ถนนกำแพงเพชร ช่วงจาก ถนนพหลโยธิน จนถึง คลองบางซื่อ

12. โครงการรามอินทรา-สีหบุรานุกิจ 

 • ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองบางเขน ถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (๑.๐๒ กม.)
 • ถนนรามอินทรา ช่วงจากอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ถึง ถนนสุวินทวงศ์ (๑๕.๓ กม.)
 • ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ ถึง ถนนร่มเกล้า (๑.๙๙ กม.)
 • ถนนร่มเกล้า ช่วงจากถนนสีหบุรานุกิจ ถึง ถนนรามคำแหง (๐.๔๕ กม.)

13. โครงการรามคำแหง-สุวินทวงศ์ 

 • ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ถึง ถนนรามคำแหง (๐.๕๘ กม.)
 • ถนนรามคำแหงช่วงถนนสุวินทวงศ์ ถึง แยกลำสาลี (๑๒.๐๐ กม.)
 • ถนนพระราม ๙ ช่วงแยกรามคำแหง ถึง ถ.พระราม ๙ ซอย ๑๓ (๒.๐๗ กม.)

14. โครงการศรีนครินทร์ 

 • ถนนศรีนครินทร์ ช่วงจากถนนรามคำแหง ถึง ถนนสุขุมวิท (๒๑.๖ กม.)

15. โครงการสมเด็จเจ้าพระยา-สุขสวัสดิ์ 

 • ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงจากถนนประชาธิปก ถึง ถนนลาดหญ้า (๑.๔๕ กม.)
 • ถนนเจริญนคร ช่วงจากถนนลาดหญ้า ถึง ถนนกรุงธนบุรี (๑.๑๐ กม.)
 • ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช่วงจากถนนรัชดาภิเษก ถึง ถนนจอมทอง (๑.๒๗ กม.)
 • ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงจากถนนจอมทอง ถึง ถนนกาญจนาภิเษก (๙.๓๘ กม.)

16. โครงการบางใหญ่ - บางซื่อ  

 • ถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจาก คลองบางไผ่ จนถึง ถนนรัตนาธิเบศร์
 • ถนนรัตนาธิเบศร์      ช่วงจาก ถนนกาญจนาภิเษก จนถึง  สี่แยกแคราย  
 • ถนนติวานนท์          ช่วงจาก สี่แยกแคราย จนถึง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
 • ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจาก ถนนติวานนท์ จนถึง สามแยกเตาปูน

17. โครงการพหลโยธิน(จตุจักร-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)  

 • ถนนพหลโยธิน จากแยกลาดพร้าว (จตุจักร) จนถึง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (สุดเขตจำหน่าย กฟน.)
 

18. โครงการสุขุมวิท (อ่อนนุช-บางปู) 

 • ถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท ๘๑ จนถึง ซอยเทศบาลบางปู ๕๕

19. โครงการบางซื่อ – บางแค 

 • ถนนประชาราษฎร์สาย ๒ จาก สะพานบางซื่อ จนถึง แม่น้ำเจ้าพระยา
 • ถนนจรัญสนิทวงศ์ จาก เชิงสะพานพระราม ๗ จนถึง แยกท่าพระ
 • ถนนเพชรเกษม จาก แยกท่าพระ จนถึง ถนนกาญจนาภิเษก 
 
     ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายที่ใช้ไฟฟ้าเดิม เว้นแต่ผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าระดับแรงดันสูงตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ โวลต์ ขึ้นไป ที่มีพื้นที่อยู่ในระยะ ๕๐ เมตรจากขอบถนนที่ประกาศฯ ทั้งสองฝั่ง จะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง พร้อมก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามหนังสือคำแนะนำการจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดัน ๑๒,๐๐๐ หรือ ๒๔,๐๐๐ โวลต์ โปรดดำเนินการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าอย่างน้อย ๙ เดือน ก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้า และในระดับแรงดัน ๖๙,๐๐๐ หรือ ๑๑๕,๐๐๐ โวลต์ โปรดดำเนินการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๘ เดือน ก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้า โดยขอให้ติดต่อก่อนการจัดหาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถรองรับกับระบบสายไฟฟ้าใต้ดินได้ ทั้งนี้ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
     หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  เลขที่ ๒๘๕ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๗๔๘๐ , ๐-๒๙๐๒-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน  เลขที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๙๘๐-๐๐๐๐ , ๐-๒๗๙๒-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน  เลขที่ ๘๐๙ ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๐๑๓๑ , ๐-๒๒๔๒-๕๒๒๑ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว  เลขที่ ๘๘ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๐๐๒๔ , ๐-๒๗๑๖-๓๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง  เลขที่ ๒๔ หมู่ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๒-๓๒๐๐ , ๐-๒๗๙๒-๓๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ  เลขที่ ๘๘ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๐๐๒๔ , ๐-๒๗๒๕-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา  เลขที่ ๓๐๒๗ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๙-๐๑๕๑ , ๐-๒๖๑๑-๕๓๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย  เลขที่ ๑๑๙๒ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๙-๐๖๐๐ , ๐-๒๓๔๘-๕๒๒๔  ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ  เลขที่ ๑๒๑ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๐๑๑๒ , ๐-๒๒๒๐-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี  เลขที่ ๑๓๒/๑๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๒๐ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๔๐๑ , ๐-๒๘๗๘-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ เลขที่ ๓๘๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๕-๐๑๒๒ , ๐-๒๗๙๑-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี เลขที่ ๒๔ หมู่ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๒-๓๒๐๐ , ๐๒-๙๐๗-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ เลขที่ ๗๐/๑ หมู่ ๑ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๖๙-๕๒๑๑ , ๐๒-๗๖๙-๓๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน เลขที่ ๓๙ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๐ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๑-๕๒๑๑ , ๐๒-๘๔๑-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ เลขที่ ๒๑ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๗๗-๕๒๑๑ , ๐๒-๘๗๗-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่  เลขที่ ๓๘/๒ หมู่๑๐ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๕-๑๓๐๐ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง  เลขที่๓๘/๒ หมู่๑๐ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๕-๑๓๐๐ ในวันและเวลาทำการ
 • การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี  เลขที่ ๒๘๕ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๗๔๘๐ และ ๐-๒๕๘๘-๔๕๒๑  ในวันและเวลาทำการ
 

การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 44,208
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2256-3678
 • MEA
  E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง