• MEA

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Equipment Testing & Electrical Calibration

ทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป

ทดสอบอุปกรณ์ทั่วไป

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน การทวนสอบเครื่องวัดทางกล และ อุณหภูมิ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และ มาตรฐานคุณภาพๆ เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพของอุปกรณ์ และทำเกิดความมั่นใจในการใช้งานของอุปกรณ์นั้น

 

ผลงานที่ผ่านมา

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรมทางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ
 • สำนักงานเขตฯ ของ กรุงเทพมหานคร
 • ฯลฯ
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
256 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2242-5405

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 109,857
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2242-5125
 • MEA
  E-mail : ritthichaitan@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง