• MEA

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Equipment Testing & Electrical Calibration

ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

อัตราค่าบริการ

ติดต่อ แผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
โทร 02-242-5407, 02-242-5412
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
256 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2242-5405

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 109,862
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2242-5125
  • MEA
    E-mail : ritthichaitan@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง