• MEA

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Equipment Testing & Electrical Calibration

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

อัตราค่าบริการ

ติดต่อ แผนกสอบเทียบเครื่องมือวัด
โทร 02-242-5130, 02-242-5175
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
256 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2242-5405

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 94,925
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2242-5125
  • MEA
    E-mail : ritthichaitan@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง