• MEA

เอกสารอ้างอิง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.04/2563
Contract_63_04_Web.pdf 321 4.14 MB
2 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.02/2563
contract_63_02_web.pdf 397 6.44 MB
3 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.01/2561
contract_61_01_web.pdf 731 4.27 MB
4 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.01/2560
สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.01_2560.pdf 875 5.43 MB
บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี เลขที่ 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0-2442-2625-30

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 58,685
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง