• MEA

บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล

Fiber Optic Network and Data Center

อัตราค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง

อัตราค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวงมีความยินดีให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่า/เชื่อม ใช้โครงข่ายการไฟฟ้านครหลวงเฉพาะบริเวณที่เหลือจากการใช้งานของการไฟฟ้านครหลวงโดยคำนึงถึงความมั่นคงและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีอัตราค่าบริการดังนี้

ราคาค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง

Guaranteed Bandwidth ค่าบริการ (บาท/เดือน/วงจร)*
10 43,000
50 95,000
100 135,000
500 300,000
1,000 425,000


หมายเหตุ
 อัตราค่าบริกาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินนำส่ง กสทช. 


ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินดิจิทัล
โทรศัพท์: 1130
โทรสาร: 0-2442-2729

 

บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี เลขที่ 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 67,325
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง