• MEA

ผลิตภัณฑ์ MEATECH

MEATECH

ประโยชน์ของเครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน

ประโยชน์ของเครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน

เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน ผลิตขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจสอบสภาพความถูกต้องของการต่อสาย หรือเข้าสายที่เต้ารับชนิดมีสายดินในบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ MEATECH
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-2401 ต่อ 5440, 5441

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 66,581
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5384
  • MEA
    E-mail : meatech@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง