• MEA

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การไฟฟ้านครหลวง

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2562

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


  

2. บำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 315 เควีเอ และล้างเครื่องปรับอากาศ 65 ชุด

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ดำเนินการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ

เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตู้แผงสวิตช์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3554 ,0-2256-3000 ต่อ 4976

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,824
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3532
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง