• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิคเฉพาะโรค

Create Date: 29 พ.ค. 55
(คลินิก กุมารเวช)
พญ.ชนิกา แก้วเกิดศิริ
งดตรวจวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560
********************************************
(คลินิก กุมารเวช)
พญ.ชนิกา แก้วเกิดศิริ
งดตรวจวันที่ 24, 25(บ่าย) กรกฎาคม 2560

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
เนื่องจากทาง คณะรัฐมนตรี ประกาศให้เป็น
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นวันหยุดราชการ
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ปิดทำการปกติ


 
 
 

 
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,730
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง