• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด้านยา

Create Date: 29 พ.ค. 55
วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วค่ะ ชื่อยา fluarix 0.5ml SH
ราคาเข็มละ 317 บาท (ค่าฉีดยา 20 บาท ค่าการพยาบาล 50 บาท) รวมเป็นเงิน 387 บาท

ยาสูตรใหม่มาแล้ว nasolin pl tablet,syrup tiffy dey ใช้แทนยาส่วนผสม pseudoephedrine ของเดิม
ยาsofradex ed ขาดตลาดถึงเดือนมค.2557ค่ะ ราีคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 95
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,752
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง