• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

งานผู้ป่วยใน

 งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ให้บริการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีเหตุจำเป็นให้เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น โดยมีหอผู้ป่วยในศัลยกรรม หอผู้ป่วยในอายุรกรรม และหอผู้ป่วยไอซียู
 • สถานที่ให้บริการ อาคาร 11
 • ชั้น 1 คลินิกฟอกไต
 • ชั้น 2 หอพยาบาลผู้ป่วยหนัก  Intensive Care Units (ICU)
 • ชั้น 3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
 • ชั้น 4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
 • ชั้น 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
 • ชั้น 6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

 • ติดต่อ หอผู้ป่วยอายุรกรรมได้ที่ 704-5029,704-5030
 • หอผู้ป่วยศัลยกรรมได้ที่ 704-5033,704-5032
  ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 80
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 332,578
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง