• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

งานผ่าตัด

 ขอบเขตการให้บริการ

หัตถการเล็ก

 • เข้าเฝือก
 • ผ่านิ้วล็อค
 • ผ่าถุงน้ำในข้อ
 • จี้ไฝ
 • ตัดหูด

หัตถการใหญ่

 • ส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ
 • ผ่าตัดไส้เลื่อน
 • ทำเส้นสำหรับฟอกไต
 • สลายนิ่ว
 • ตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก
 • ทำเส้นเลือดขอด
 • สถานที่ให้บริการ อาคาร 9 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 • ติดต่อ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเบื้องต้น ได้ที่ 704-5037 หรือ 02-2425037 ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 333,189
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง