• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 ในขณะนั้นเป็นเพียงแผนกพยาบาล สังกัดกองเลขานุการ การไฟฟ้ากรุงเทพ ตรวจรักษาผู้ป่วยแบบไป - กลับ ที่ทำการอยู่เขตวัดเลียบ และเขตคลองเตย สำหรับสถานพยาบาลเขตคลองเตย ตรวจรักษาผู้ป่วยและเป็นสถานพักฟื้น สำหรับพนักงานและครอบครัว มีประมาณ 20 เตียง

- พ.ศ.2501 การไฟฟ้ากรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น “การไฟฟ้านครหลวง”
          - พ.ศ.2502 ได้เปิดสถานพยาบาลเขตสามเสน มีผู้ปฏิบัติงาน 30 คน เมื่อมีการขยายงานได้เปลี่ยนจาก “แผนกพยาบาล” เป็น ”กองการแพทย์” และก่อสร้างโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ พนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณอายุ โดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที 1 ก.ค.2514 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง” สังกัดรองผู้ว่าการส่วนบริหาร ได้เปิดบริการเริ่มต้นจำนวน 120 เตียง  ปัจจุบันให้บริการ 80 เตียง 
 

       
        

 
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 86
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 332,584
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง