• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

งานรังสีวิทยา

 • ตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital General X-ray)
  • สามารถเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งยังใช้ระบบ PACS ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ที่ห้องตรวจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งแพทย์สามารถนิจฉัยได้ว่าบริเวณที่เอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่
 • ตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
  • ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน เพื่อดูลักษณะทั่วๆ ไปของตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงนํ้าดี ท่อนํ้าดี ไต เป็นต้น
  • ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง เพื่อตรวจดูขนาด และความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง ได้แก่ มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก เป็นต้น
 • สถานที่ให้บริการ อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 • ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 704-5058 หรือ 02-2425058 ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 332,571
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง