• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

งานทันตกรรม

ขอบเขตการรักษา

 1. ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย)
 2.  รักษาคลองรากฟัน
 3. ทันตศัลยกรรม (ผ่าฟันคุด)
 4. ทันตกรรมประดิษฐ์
 5. ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

 • สถานที่ให้บริการ อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 • ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 704-5047 หรือ 02-2425047 ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


   

 
  


โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 333,194
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง