• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

งานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลให้บริการคลินิกเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 18 สาขา ให้บริการการตรวจตามวัน เวลา ตามตารางการตรวจ

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ มีขั้นตอนการเข้ารับบริการ ดังนี้

 1. นำบัตรนัดมาพบแพทย์ตามวันและเวลานัด
 2. หากยังไม่มีนัด ให้เตรียมบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวผู้ป่วย/บัตรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง มาติดต่อที่ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

หมายเหตุ

 1. ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการรักษาเดิมที่โรงพยาบาล ให้เตรียมประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมรวมทั้งชื่อยาที่รับประทานประจำมาด้วย
 2. ปิดรับบัตรเมื่อครบจำนวนผู้ใช้บริการหรือห้องตรวจงดรับ
 • สถานที่ให้บริการ อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 • ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 704-5045,704-5119 หรือ 02-2425045,02-2425119 ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 79
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 332,577
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง