• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

เป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั้งอยู่ เลขที่ 809/1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เปิดบริการตรวจสุขภาพ  ป้องกันและรักษาโรค ให้แก่พนักงาน  ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุของการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งบุคคลภายนอก ในส่วนของผู้ป่วยนอก ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 18 สาขาและมีหอผู้ป่วยใน (IPD) รับดูแลผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง มีอาคาร 5 อาคาร ประกอบด้วย

อาคาร 7

 • ตึกศาลาพิธีศพ

อาคาร 8 มี 4 ชั้น แบ่งเป็น

 • ชั้น 1
  ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ห้องฉีดยา-ทำแผล ห้องสังเกตอาการ ห้องเอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวด์ ชันสูตรโรค ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

 • ชั้น 2
  ห้องคลังยา งานธุรการงานเภสัชกรรม  งานทันตกรรม

 • ชั้น 3
  ห้องผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ห้องประชุม ห้องแผนกบริหารทั่วไป ห้องงานเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมสงเคราะห์

 • ชั้น 4
  ห้องผู้ป่วยอายุรกรรม ชาย-หญิง ห้องพิเศษ และ ไอ ซี ยู อายุรกรรม 


อาคาร 9 มี 2 ชั้น แบ่งเป็น

 • ชั้น 1 ห้องผ่าตัด
 • ชั้น 2 ห้องกายภาพบำบัด

อาคาร 10 อาคารโภชนาการและซักรีด


อาคาร 11 มี 6 ชั้น แบ่งเป็น

 • ชั้น 1 คลินิกฟอกไต
 • ชั้น 2 หอพยาบาลผู้ป่วยหนัก  Intensive Care Units (ICU)
 • ชั้น 3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
 • ชั้น 4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
 • ชั้น 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
 • ชั้น 6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง







โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 77
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 332,575
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง