• MEA

รถยนต์ไฟฟ้า

MEA EV

ขอบเขต

 
ขอบเขต MEA EV Application มีความสามารถในการทำงาน ดังนี้
 
Mobile Application
 


 • ค้นหาสถานีชาร์จของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) บริษัท EA Anywhere (EA)  สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
 • แสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จด้วยแผนที่ GIS ร่วมกับการนำทางของ Google Application
 • จองสถานีชาร์จได้ เฉพาะสถานีที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น
 • สามารถสั่งเริ่ม-หยุดชาร์จไฟฟ้าได้ เฉพาะสถานีที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น


 
Web Application
 

;


 • สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอติดตั้ง หรือตรวจสอบตู้ชาร์จได้ 
 • สามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานโดยเชื่อมต่อกับ MEA-EV Mobile Application 
รถยนต์ไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2249-0800

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,184
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2348-5291
 • MEA
  E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง