• MEA

บริการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์

Landscape & Exterior Lighting Design & Decoration

ผลงานที่ผ่านมา

 • ไฟประดับงานเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ไฟส่องสว่างโบราณสถาน
 • โบสถ์ซานตาครูส
 • ป้อมพระสุเมรุ
 • วัดระฆังโฆษิตารามฯ
 • วัดกัลยาณมิตรฯ
 • วัดอรุณราชวรารามฯ
 • สะพานพระพุทธยอดฟ้า
 • อาคารสุนันทาลัย
บริการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-2401 ต่อ 5489

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,163
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : lighting@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง