• MEA

แสดงความคิดเห็น

การไฟฟ้านครหลวง

แสดงความคิดเห็น

การบริการหลังการขอรับเงินค่ามิเตอร์คืน

โดย : ภัทรนุช พิลาแดง 25 มีนาคม 2563 14:01 ตอบ : 0 อ่าน : 95
#70

เมื่อขอรับเงินค่ามิเตอร์คืนแล้ว หากมิเตอร์ชำรุด เสียหาย จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเองมั้ย หรือ จ่ายช้า 2-3วัน กฟน.จะตัดไฟเลยมั้ยคะ

แสดงความคิดเห็น

อักษรความปลอดภัยRefresh Captcha
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 114
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 344,027
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง