• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การไฟฟ้านครหลวงเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปานครหลวง

วันที่โพสต์ : 20 เม.ย. 63
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง นางเทียมจันทร์ ศรีคำ นายพิพัฒน์ ชลอำไพ และนายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นำไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 97
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,193
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง