• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 59
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศของ กฟน. ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้มีการมอบเงินโครงการ “กฟน. รวมใจช่วยภัยเนปาล” ซึ่งเป็นเงินที่พนักงาน กฟน. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค จำนวน 296,509.83 บาท ให้กับสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 111
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,820
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง