• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 59
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศของ กฟน. ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้มีการมอบเงินโครงการ “กฟน. รวมใจช่วยภัยเนปาล” ซึ่งเป็นเงินที่พนักงาน กฟน. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค จำนวน 296,509.83 บาท ให้กับสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 113
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,209
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง