• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่ผ่านการทดสอบโครงการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 59
นางณัฐชลัยย์  คู่มงคลชัย    
นางณัฐชลัยย์  คู่มงคลชัย
ผู้อำนวยการกองประมวลระเบียบ
ฝ่ายกฎหมายประจำปี  2555

 

นายมรกต  สุกสีจันทร์
นิติกร 5  ฝ่ายกฎหมายประจำปี  2556


นายมนต์ชัย เตชะไชโย      นายอดิศร ไพทยะทัต

นายมนต์ชัย  เตชะไชโย                                               นายอดิศร  ไพทยะทัต
                                     นิติกร 8  ฝ่ายกฎหมาย                               นักวิชาการ 7 (ด้านแผนงาน)  ฝ่ายกฎหมาย                      


                                                               
ประจำปี  2557
 
น.ส.กอบกุล  กอบกุลธร      น.ส.ภพพร  พายทอง

น.ส.กอบกุล  กอบกุลธร                                        น.ส.ภพพร  พายทอง
นิติกร 6 ฝ่ายกฎหมาย                                        นิติกร 4  ฝ่ายกฎหมาย


 
 
 
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 137
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,233
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง