• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 59
เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมี นายรัชดา ผลกระโทก พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และคณะทีมงาน ให้การต้อนรับ

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 124
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,220
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง