• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เพลินจิต

วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 59

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 103
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,199
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง