• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

MEA MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

MEA
MEA

การไฟฟ้านครหลวงได้รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจ... 28 ก.ค. 59

MEA
MEA
MEA

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไท... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 36/2557 เรื่อง นโยบายคุณภ... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่ผ่านการทดสอบโครงการความร... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

การฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศ... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

การฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

การฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... 11 มี.ค. 59

MEA
MEA
MEA

การไฟฟ้านครหลวงเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี... 20 เม.ย. 63

MEA
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 110
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 581,206
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง