• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า แบบ Low Priority

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 30/2564 เรื่อง ข้อตกลงทางเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority
P64_30.pdf 3307 810.10 KB
2 ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 31/2564 เรื่อง บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority
P64_31.pdf 896 82.12 KB
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 80
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,759
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง