• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า แบบ Low Priority

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 30/2564 เรื่อง ข้อตกลงทางเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority
P64_30.pdf 233 810.10 KB
2 ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 31/2564 เรื่อง บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority
P64_31.pdf 165 82.12 KB
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 424,133
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง