• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561.pdf 1058 1.86 MB
2 ปี พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560.pdf 999 1.44 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf 1045 1.99 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560.pdf 1309 1.90 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560.pdf 1166 1.99 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2560.pdf 1314 2.09 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2560.pdf 1089 2.04 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2560.pdf 968 1.91 MB
  • 77รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 94
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 578,201
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง