• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2559.pdf 633 2.38 MB
2 ปี พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2558.pdf 443 2.10 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2558.pdf 415 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2558.pdf 438 2.51 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2558.pdf 521 2.10 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2558.pdf 547 2.14 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2558.pdf 415 2.14 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2558.pdf 610 2.09 MB
  • 61รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,818
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง