• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2560.pdf 372 2.23 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2560.pdf 367 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2560.pdf 335 1.67 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2560.pdf 381 1.67 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2560.pdf 543 2.33 MB
2 ปี พ.ศ. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2559.pdf 345 1.67 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2559.pdf 402 2.00 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559.pdf 464 1.82 MB
  • 61รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 107
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,816
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง