• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561.pdf 448 1.86 MB
2 ปี พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560.pdf 385 1.44 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf 408 1.99 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560.pdf 458 1.90 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560.pdf 448 1.99 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2560.pdf 464 2.09 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2560.pdf 502 2.04 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2560.pdf 393 1.91 MB
  • 61รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 106
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,815
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง