• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561.pdf 353 1.67 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561.pdf 355 2.27 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf 355 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561.pdf 353 1.86 MB
2 ปี พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560.pdf 314 1.44 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf 329 1.99 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560.pdf 349 1.90 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560.pdf 355 1.99 MB
  • 56รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 215,062
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง