• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561.pdf 348 1.58 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561.pdf 504 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561.pdf 483 2.00 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561.pdf 411 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561.pdf 542 2.23 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561.pdf 391 1.67 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561.pdf 419 2.27 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf 417 1.86 MB
  • 61รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 105
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,814
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง