• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565.pdf 96 442.15 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565.pdf 81 450.63 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565.pdf 129 249.07 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565.pdf 136 371.98 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565.pdf 131 221.27 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565.pdf 151 235.16 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565.pdf 160 244.60 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf 171 242.89 KB
  • 77รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 88
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 578,195
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง