• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf 15 2.04 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563.pdf 44 2.23 MB
2 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562.pdf 72 2.10 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf 27 1.68 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562.pdf 95 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562.pdf 129 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562.pdf 214 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562.pdf 129 2.37 MB
  • 62รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 279,946
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง