• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564.pdf 9 1.58 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564.pdf 42 1.62 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf 65 2.18 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564.pdf 100 1.67 MB
2 ปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563.pdf 138 1.44 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf 181 1.49 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563.pdf 143 1.44 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563.pdf 211 1.39 MB
  • 76รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 393,035
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง