• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563.pdf 30 1.49 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563.pdf 45 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563.pdf 62 2.09 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf 76 2.04 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563.pdf 105 2.23 MB
2 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562.pdf 116 2.10 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf 70 1.68 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562.pdf 135 1.86 MB
  • 65รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 169
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 326,269
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง