• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565.pdf 7 450.63 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565.pdf 39 249.07 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565.pdf 37 371.98 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565.pdf 58 221.27 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565.pdf 77 235.16 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565.pdf 78 244.60 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf 102 242.89 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565.pdf 95 242.42 KB
  • 68รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : [email protected]

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 132
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 504,189
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง