• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf 7 362.82 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566.pdf 28 269.95 KB
2 ปี พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565.pdf 46 350.36 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf 65 347.11 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565.pdf 100 356.93 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565.pdf 72 442.15 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565.pdf 64 450.63 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565.pdf 106 249.07 KB
  • 74รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 81
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,760
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง