• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564.pdf 64 1.25 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564.pdf 76 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564.pdf 121 1.49 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564.pdf 167 1.58 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564.pdf 244 1.62 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf 223 2.18 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564.pdf 250 1.67 MB
2 ปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563.pdf 294 1.44 MB
  • 79รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 149
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 424,823
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง