• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

"คู่มือสำหรับประชาชน" ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.pdf 1260 88.17 KB
2 คู่มือสำหรับประชาชน 17 ฉบับ
1. การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดไม่เกิน 15(45) แอมแปร์ 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่มีการดำเนินงานสายนอก.pdf 64 152.46 KB
10. การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์.pdf 52 146.34 KB
11. การขอคืนเงินค่าบริการ.pdf 49 136.13 KB
12. งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีบ้านรื้อ-ไม่มีผู้อยู่อาศัย-ผู้อยู่อาศัยยินยอมให้ถอดเครื่องวัดฯ.pdf 48 138.37 KB
13. งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีมีผู้อื่นอยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยมาวางหลักประกัน.pdf 44 132.05 KB
14. งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีมีผู้อื่นอยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยไม่ยอมมาวางหลักประกัน.pdf 46 143.15 KB
15. การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงิน.pdf 56 150.29 KB
  • 18รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,683
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง