• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 แบบคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง (ศบส. ๑)
แบบ ศบส1.pdf 2889 73.19 KB
2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน.pdf 1183 398.89 KB
3 แบบ สขร ๑ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
00005138.pdf 1174 68.92 KB
4 แบบหนังสืออุทธรณ์
แบบหนังสืออุทธรณ์.pdf 1735 69.14 KB
5 แบบหนังสือร้องเรียน
แบบหนังสือร้องเรียน.pdf 8806 79.13 KB
6 แบบฟอร์มร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา
แบบฟอร์มร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม 151265).pdf 31 74.42 KB
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA call center) โทร. 1130 รับแจ้งเหตุขัดข้องและเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : MEA call center 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : callcenter@mea.or.th

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 82
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 555,761
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail :
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง