• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 แบบคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง (ศบส. ๑)
แบบ ศบส1.pdf 2549 73.19 KB
2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน.pdf 937 398.89 KB
3 แบบ สขร ๑ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
00005138.pdf 922 68.92 KB
4 แบบหนังสืออุทธรณ์
แบบหนังสืออุทธรณ์.pdf 1442 69.14 KB
5 แบบหนังสือร้องเรียน
แบบหนังสือร้องเรียน.pdf 2513 79.13 KB
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 208
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 423,840
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง