• MEA

บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน

Energy Management Services

ผลงานที่ผ่านมา

 

ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการพลังงาน
 
- กรมบัญชีกลาง
- กรมธนารักษ์

งานติดตั้ง Solar Rooftop
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- กรมบัญชีกลาง

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งานติดตั้ง LED
- โรงพยาบาลตำรวจ
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร องค์กรมหาชน
- กรมธนารักษ์
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานติตดั้งระบบ BEM'S
- กรมธนารักษ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร องค์กรมหาชน
บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 54,595
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5369
  • MEA
    E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง