• MEA

บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน

Energy Management Services

บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน

 • บริการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการพลังงานสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  หน่วยงานราชการ ธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมดำเนินการในด้านการจัดหาเงินลงทุนสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการพลังงาน
 • บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์พลังงาน
 • บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรรักษ์พลังงาน
 • บริการบริหารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการติดตั้ง Solar Cell ทุกประเภท เช่น Solar Farm Solar Rooftop

 

บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 54,593
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง