• MEA

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

Electrical Installation and Design

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจัดงานสัมมนาลูกค้าใหม่ประจำปี 2559

Create Date: 5 ก.ย. 59
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจัดงานสัมมนาลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องของการไฟฟ้านครหลวง ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000 เควีเอขึ้นไป จำนวน 200 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้งานบริการของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น C-D โรงแรม Ambassador กรุงเทพฯ โดยมีคุณสมบัติ จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้าให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

  

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์   
001.jpg 91.07 KB
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,762
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5369
  • MEA
    E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง