• MEA

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

Electrical Installation and Design

บริการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์

บริการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์

 • บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายนอกเพื่อความสวยงามให้กับโบราณสถาน สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตย์ต่างๆ
 • บริการประดับ ตกแต่งไฟประดับเพื่อการเฉลิมในเทศกาลต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา

 • ไฟประดับงานเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ไฟส่องสว่างโบราณสถาน
 • โบสถ์ซานตาครูส
 • ป้อมพระสุเมรุ
 • วัดระฆังโฆษิตารามฯ
 • วัดกัลยาณมิตรฯ
 • วัดอรุณราชวรารามฯ
 • สะพานพระพุทธยอดฟ้า
 • อาคารสุนันทาลัย

 
 

 
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 121,838
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง