• MEA

บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

Concrete Products

ขั้นตอนการซื้อผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการซื้อผลิตภัณฑ์

 1. เลือกดูรายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่การไฟฟ้านครหลวงมีจำหน่าย
 2. เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้ไปที่ contact us
 3. กรอกชื่อ ที่อยู่ ของผู้สั่งซื้อ  (เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคุล) รายการ และ จำนวนผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ที่ต้องการซื้อ
 4. เจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มการชำระผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้กับลูกค้า โดยจะ FAX  หรือ ส่ง Email ให้กับลูกค้า ให้นำแบบฟอร์มไปชำระเงินได้ที่  การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18  เขต หรือ มาชำระที่ ทำการบางพูดในวันที่มารับผลิตภัณฑ์
 5. ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่แสดงนี้ ไม่รวมค่าจัดส่ง ลูกค้าต้องมาใบเสร็จ ที่ชำระเงินแล้ว มารับผลิตภัณฑ์คอนกรีตเอง ณ  ที่ทำการบางพูด ของฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์  การไฟฟ้านครหลวง
 6. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะให้  กฟน. เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้ลูกค้าสามารถสอบถาม ราคาค่าขนส่งมาที่ contact us  โดยแจ้งจำนวน และรายการผลิตคอนกรีต  สถานที่ และวัน เวลา ที่ต้องการให้ กฟน. จัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้กับลูกค้า
 7. กฟน. จะแจ้งราคาค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลับไปที่ลูกค้าเมื่อลูกค้าตกลงราคาค่าขนส่ง กับ กฟน.แล้ว กฟน. จะส่งแบบฟอร์มการชำระราคาค่าขนส่งให้ลูกค้า เพื่อสามารถนำไป ชำระค่าบริการขนส่งได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆทั้ง 18 เขต
 8. เมื่อลูกค้าชำระค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต และค่าบริการขนส่งที่การไฟฟ้านครหลวงเขตแล้วให้ FAX ใบเสร็จรับเงิน ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ ค่าบริการขนส่งมาที่เบอร์ 02 -584-6768 หรือ email มาที่ passapoln@mea.or.th และ ช่วยกรุณาโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบที่ 02-583-8337  ต่อ 5245  หรือ 08-9203-4504
บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
46/1 ม.1 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-584-1704, 02-583-8337 ต่อ 5245

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 65,118
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-584-6768
 • MEA
  E-mail : concreteproducts@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง